Email Us I   Connect With Us
        
Mjuzikl studio Čarolija
Već duži niz godina, kako je naše umetničko stvaralaštvo raslo, sazrevalo i gradilo se, rasla je i naša težnja da ovom gradu i njegovoj deci pružimo mesto gde će se razvijati umetnički talenti iz oblasti dramske, vokalne i plesne umetnosti, a u formi mjuzikla. To ne podrazumeva isključivo izvođačke sposobnosti, već, iznad svega, stvaralačke, koristeći se najjačim elementima dečje stvarnosti, a to su mašta i igra.

Program je zasnovan na tezi da je igra osnova svake umetnosti, pogotovo po­zo­rišne.

Ciljevi i zadaci škole mjuzikla:

  • prepoznavanje i razvoj talenta za stvaralački i izvođački scenski rad
  • buđenje mašte, oslobađanje tela i glasa u prostoru
  • jačanje samopouzdanja i individualnog izražavanja, ali kroz proces kreativnog timskog rada
  • upoznavanje sa osnovama glume, tehnike glasa i scenskog pokreta

Škola mjuzikla namenjena je polaznicima uzrasta od 7 do 18 godina. Rad je organizovan u grupama koje su formirane u zavisnosti od uzrasta polaznika:

A grupe (polaznici uzrasta od 7 do 10 godina)
B grupe (polaznici uzrasta od 11 do 14 godina)
C grupe (polaznici uzrasta od 15 do 18 godina)

Grupe broje do 15 članova.

Program rada:

  • Gluma

Polaznici kroz oslobađanje tela i glasa u prostoru, na sceni, vežbe i zadatke prilagođene uzrastu, upoznaju osnovu glumačke igre. Poseban vid izražavanja čini nastup pred mikrofonom, odnosno kamerom.

  • Glas

Kroz različite vokalne vežbe polaznici uče pravilan način disanja, razvijaju artikulaciju, uče jasan i precizan govor i pevanje u cilju kontrole glasa pri scenskom izražavanju.

  • Scenski pokret

Pored osnovnih vežbi zagrevanja i razgibavanja, polaznici razvijaju osećaj za ritam, uče osnove scenske igre, kroz grimase, pantomimu i ples, kao i niz koreografskih elemenata.

  • Javni časovi – predstave

Izvođenjem javnog časa koji ima formu mjuzikla, polaznici prikazuju rezultate rada. Namera nam je da sve grupe, što je moguće češće u toku godine nastupaju u medijima, učestvuju na festivalima, gradskim događajima...


Pogledajte fotografije, video snimke predstava i tv nastupe dece – polaznika Mjuzikl studija Čarolija:

Powered by PLANet w3 CMS ©2024 PLANet Systems Group.